شکایات

کد محرمانهچنانچه از سرویس و یا خدمات ما ناراضی هستید میتوانید از طریق فرم مقابل درخواست شکایات خود را به ما اطلاع رسانی کنید. لطفاً توجه داشته باشید برای ارسال درخواست حتما نارضایتی خود را از بخش یا فرد مورد نظر اعلام فرمایید. کارشناسان ما پس از برسی با شما تماس خواهند گرفت.