شرایط و مقررات قرارداد حمل سریع السیر1- تعاریف
تعاریف زیر تنها برای واژگان مورد استفاده در شرایط و مقررات حاکم بر این قرارداد حمل بین شرکت و مشتری ارائه گردیده‌اند و در سایر موارد مصداق نخواهند داشت.
منظور از "شرکت"، دفتر مرکزی، کلیه شعبات و نمایندگی‌ها، کارکنان و مأموران و پیمانکاران مستقل شرکت TPG ایران است.
منظور از "مشتری"، عبارتست از فروشنده و یا گیرنده محموله، فرستنده فردی که بارنامه به نام او صادر می‌شود، دریافت کننده و مالک محتویات محموله، هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری است که نسبت به محتویات محموله از حقوق و منافع قانونی برخوردار باشد.
منظور از "حمل"، کلیه فعالیت‌ها و عملیاتی است که در ارتباط با محموله از بدو دریافت در مبدأ تا تحویل در مقصد توسط شرکت به انجام می‌رسد.
منظور از "محموله"، هر نوع پاکت حاوی اسناد و مدارک و یا جعبه، بسته، کیسه، کیف یا قطعه باری است که به شرکت تحویل داده شده و شرکت مسؤولیت حمل آن‌ها را تحت پوشش بارنامه خود پذیرفته است.
منظور از "کالاهای غیر مجاز"، هرگونه ماده یا کالایی است که حمل آن بر اساس قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های کشور جمهوری اسلامی ایران، شرکت TPG کنوانسیون‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های حمل و نقل زمینی دریایی و هوایی ممنوع باشد.


2- طرف قرارداد مشتری
مشتری با یکی از شعبات، دفاتر یا نمایندگی‌های شرکت TPG در ایران که محموله را از مشتری دریافت می‌کند، قرارداد حمل را تنظیم می‌نماید. مشتری موافقت خود را با این مطلب اعلام می‌دارد که شرکت مجاز خواهد بود بر اساس صلاحدید خود نسبت به تنظیم و عقد قراردادهای فرعی جهت انجام کامل یا قسمتی از فعالیت‌های حمل محموله موضوع این قرارداد، با فرد ثالث اقدام نماید.


3- پذیرش شرایط و مقررات شرکت توسط مشتری
مشتری با تحویل محموله خود به شرکت، در واقع کلیه شرایط و مقررات حاکم بر این قرارداد حمل را از جانب خود یا به نیابت از هر شخص ثالث دیگری که نسبت به محتویات محموله از حقوق و منافع قانونی برخوردار باشد پذیرفته است، صرف‌نظر از اینکه خود مشتری برگه بارنامه را امضا کرده باشد یا خیر. شرایط و مقررات شرکت کلیه افرادی را که جهت جمع‌آوری، دریافت، حمل و تحویل محموله به‌کار گرفته می‌شوند نیز تحت پوشش قرار می‌دهند. هیچ یک از کارکنان، مأموران یا پیمانکاران فرعی شرکت از صلاحیت لازم جهت ابطال، تغییر یا اصلاح این شرایط و مقررات برخوردار نیستند. در صورتی‌که مشتری محموله خود را همراه با سفارش‌های کتبی یا شفاهی خارج از حیطه این شرایط و مقررات و یا در تعارض با آن‌ها به شرکت تحویل دهد، شرکت هیچ‌گونه تعهد یا الزامی در رعایت موارد یاد شده نخواهد داشت.


4- کالاهای خطرناک و مقررات ایمنی
4-1- کالاهای خطرناک
الف) به استثناء موارد مندرج در بند 4-1- ب زیر، شرکت از پذیرش و حمل کلیه کالاهای خطرناک، از جمله کالاهای موضوع مقررات فنی سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی (ICAO)، مقررات کالاهای خطرناک انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA)، دستورالعمل کالاهای خطرناک حمل و نقل دریایی بین‌المللی (IMDG) مقررات اتحادیه اروپایی در زمینه حمل زمینی بین المللی کالاهای خطرناک (ADR) یا هر قانون و مقررات ملی یا بین‌المللی دیگر در زمینه حمل و نقل کالاهای خطرناک معذور است.
ب) شرکت ممکن است بنا به تشخیص خود نسبت به پذیرش و حمل برخی از کالاهای خطرناک در برخی از شهرها اقدام نماید، مشروط بر آنکه مشتری درخواست کننده از شرایط لازم جهت تأئید شرکت برخوردار باشد. از این رو لازم است مشتری قبل از اقدام جهت تحویل محموله خود به شرکت، نسبت به اخذ تأئیدیه کتبی از شرکت اقدام نماید. محموله کالای خطرناک مشتری تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که با قوانین و مقررات لازم الاجرا (ر.ک. بند 4-1- الف) و مقررات شرکت مطابقت داشته باشد. مشتریان محترم می‌توانند جهت آگاهی از شرایط و مقررات شرکت در زمینه کالاهای خطرناک و نحوه دریافت تأئیدیه از شرکت به نزدیک‌ترین شعبه یا دفتر نمایندگی شرکت مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که برای حمل کالاهای خطرناک، هزینه اضافی دریافت خواهد شد.


4-2- مقررات امنیت حمل و نقل هوایی
الف) مشتری با تکمیل بارنامه شرکت یا تحویل محموله خود به شرکت گواهی می‌نماید که محموله‌اش حاوی هیچ‌گونه ماده یا کالای غیر مجاز موضوع ضمیمه 17 مقررات ICAO یا سایر قوانین و مقررات ملی یا بین‌المللی در زمینه امنیت پرواز نیست. مشتری موظف است شرح کامل محتویات محموله خود را در بارنامه ذکر نماید. ذکر این توضیحات موجب سلب مسؤولیت از مشتری نخواهد شد. شرکت مجاز است نسبت به بازرسی محموله‌های تحویل گرفته شده از مشتریان به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش پرتونگاری با اشعه ایکس اقدام نماید و مشتری ضمن اعلام موافقت خود با این امر، مسؤولیت هرگونه صدمه یا خسارت ناشی از کاربرد شیوه‌های بازرسی به محتویات محموله خود را می‌پذیرد.
ب) مشتری متعهد است که محموله خود را با رعایت موارد ایمنی شخصاً و یا با استفاده از کارکنان قابل اعتماد تهیه و آماده حمل کرده است و در طول مدت آماده‌سازی، انبارداری و حمل و تا لحظه تحویل محموله به شرکت، افراد غیر مجاز به هیچ‌وجه امکان دسترسی به محموله را نداشته‌اند.


4-3- کالاهای غیر مجاز
شرکت از پذیرش و حمل کالاهای غیر مجاز معذور است.


5- حق بازرسی محموله
مشتری موافقت خود را با بازرسی محموله خود توسط شرکت یا هر ارگان دولتی مجاز از جمله اداره گمرک در هر زمان و هر مرحله از فرآیند حمل اعلام می‌دارد.


6- محاسبه مدت زمان حمل و تعیین مسیر ارسال محموله
در محاسبه مدت زمان حمل درب – تا – درب توسط این شرکت، تعطیلات آخر هفته، تعطیلات رسمی، ساعات تعطیلی بانک‌ها، تأخیر در انجام امور گمرکی یا بروز رویدادهایی که خارج از حیطه کنترل شرکت باشند منظور نمی‌شوند. تعیین مسیر و روش حمل محموله کاملاً در اختیار شرکت بوده و با نظر شرکت انجام می‌گردد.


7- ترخیص از گمرک
7-1- مشتری با امضای این قرارداد حمل به شرکت وکالت می‌دهد تا رأساً نسبت به ترخیص محموله از مبادی گمرکی اقدام نماید و با شناسایی شرکت به عنوان گیرنده محموله، به شرکت اختیار می‌دهد تا در صورت نیاز به عقد قرارداد فرعی جهت انجام امور گمرکی، نسبت به تعیین ترخیص کار و توکیل به وی اقدام نماید. در صورت نیاز به هرگونه اسناد و مدارک لازم جهت ارائه به مسئولان گمرک به منظور ترخیص محموله از گمرک، مسئولیت تهیه و تأمین اسناد و مدارک لازم و پرداخت کلیه هزینه‌های مترتب بر آن به طور کامل برعهده مشتری خواهد بود.
7-2- مشتری درستی و صحت کلیه اظهارات و اطلاعاتی را که در خصوص صادرات و واردات محموله خود در اختیار شرکت قرار داده است گواهی نموده و آگاهی خود را از این مطلب اعلام می‌دارد که در صورت اثبات هرگونه اظهار غیر واقعی و گمراه کننده درخصوص محموله یا هریک از محتویات آن، امکان اقامه دعوی مدنی و یا کیفری بر علیه وی وجود دارد که جریمه آن می‌تواند مصادره یا فروش محموله باشد.مشتری همچنین مسئولیت مساعدت‌های داوطلبانه شرکت در جهت انجام امور ترخیص از گمرک و تشریفات مربوط به آن را می‌پذیرد. مشتری مصونیت قضایی و کیفری شرکت را در برابر هرگونه دعوی قانونی برعلیه شرکت ناشی از اطلاعاتی که مشتری در اختیار شرکت قرار داده است تضمین نموده و پرداخت کلیه هزینه‌های اجرایی ناشی از این قبیل مساعدت‌ها را تقبل می‌نماید.
7-3- مسئولیت پرداخت کلیه جریمه‌های گمرکی، انبارداری یا سایر هزینه‌هایی که در اثر اقدامات مسئولان گمرک یا سایر ارگان‌های دولتی بر شرکت تحمیل می‌شوند و نیز هزینه‌ها و جریمه‌های ناشی از ناتوانی مشتری در تهیه و تأمین اسناد و مدارک موردنیاز و یا دریافت مجوزهای لازم جهت ترخیص محموله بر عهده مشتری یا گیرنده محموله خواهد بود. در صورت تصمیم شرکت مبنی بر دریافت هزینه‌های یاد شده از گیرنده محموله و امتناع گیرنده از پرداخت هزینه‌ها، مشتری علاوه بر پرداخت کلیه هزینه‌های یاد شده به شرکت، پرداخت سایر هزینه‌های اجرائی ناشی از این فعالیت‌های اضافی را نیز به شرکت تعهد و تضمین می‌نماید.
7-4- شرکت تمامی مساعی خود را جهت تسهیل و تسریع روند ترخیص گمرکی محموله مشتری به کار خواهد بست. اما هیچگونه تعهدی در قبال بروز تأخیر، فقدان یا ورود آسیب به محموله ناشی از بازرسی کارمندان گمرک یا سایر ارگان‌های دولتی از محموله نخواهد داشت.


8- عدم اعلام صحیح آدرس و شماره صندوق پستی
در صورتی‌که شرکت نتواند به علت عدم اعلام صحیح آدرس در بارنامه موفق به تحویل محموله به گیرنده شود، کارکنان شرکت تمامی مساعی خود را جهت پیدا کردن آدرس صحیح گیرنده به کار خواهند بست. در چنین مواردی شرکت ضمن انعکاس موضوع به مشتری و درخواست اعلام آدرس صحیح، مجدداً نسبت به تحویل یا اقدام برای تحویل محموله به آدرس صحیح گیرنده اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است که در صورت تفاوت بین آدرس صحیح و آدرس درج شده بر روی بارنامه یا برچسب نصب شده بر روی محموله، هزینه اضافی متوجه مشتری خواهد بود. تحویل محموله به صندوق پستی گیرنده تنها در صورتی مقدور خواهد بود که شماره تلفن گیرنده توسط مشتری به شرکت اعلام شود. مشتری موافقت می‌نماید که در صورت عدم موفقیت شرکت در تحویل محموله به صندوق پستی گیرنده پس از یک‌بار مراجعه حضوری، شرکت نسبت به پست کردن محموله به آدرس صندوق پستی گیرنده اقدام نماید و رسید تحویل محموله به پست در حکم رسید تحویل به گیرنده تلقی گردد.


9- محموله‌های تحویل نشده و مرجوع شده
الف- در صورتی‌که شرکت به هر دلیل موفق به تحویل محموله به گیرنده نشود، یادداشتی در آدرس گیرنده قرارداده و طی آن گیرنده را از اقدام جهت تحویل محموله و وضعیت کنونی محموله مطلع می‌سازد. در صورتی‌که پس از مراجعه مجدد به آدرس گیرنده شرکت موفق به تحویل محموله به گیرنده نشده و یا گیرنده به هر دلیل از دریافت محموله امتناع ورزد، شرکت با مشتری تماس برقرار خواهد کرد تا با توافق مشتری در خصوص اقدام بعدی تصمیم‌گیری لازم به عمل آید. مشتری موافقت خود را با پرداخت کلیه هزینه‌های ناشی از ارسال، معدوم سازی یا مرجوع نمودن محموله به مبدأ و همچنین هزینه‌های شرکت جهت اقدام برای تحویل محموله به گیرنده بیش از دو بار را اعلام می‌نماید.
ب- سه روز کاری پس از اولین تماس با مشتری شرکت مجاز است رأساً نسبت به تعیین تکلیف محموله اعم از مرجوع نمودن، معدوم نمودن، ارجاع به گمرک و یا فروش آن اقدام نماید.


10- تعهدات مشتری
مشتری در موارد زیر متعهد می‌گردد:
آ) ذکر کامل و تشریح دقیق محتویات محموله در بارنامه.
ب) نصب برچسب بر روی کلیه محتویات محموله در محل تعیین شده بر روی سطح خارجی محموله به نحوی که برای کارکنان شرکت قابل مشاهده باشد.
پ) درج آدرس دقیق و کامل گیرنده منضم به کد پستی در بارنامه.
ت) درج آدرس دقیق و کامل گیرنده منضم به کد پستی در برچسب آدرس و نصب آن بر روی محل تعیین شده بر روی سطح خارجی محموله به نحوی که برای کارکنان شرکت قابل مشاهده باشد.
ث) بسته‌بندی کلیه محتویات محموله با دقت و رعایت نکات ایمنی و مقاوم در برابر خطرات متداول در حمل و نقل.
ج) اعلام صحیح وزن محموله و قرار دادن تجهیزات لازم در اختیار شرکت جهت بارگیری و تخلیه محموله از خودروهای شرکت.
چ) نصب برچسب "سنگین" بر روی سطح خارجی محموله های با وزن 30 کیلوگرم و بیشتر به نحوی که برای کارکنان شرکت قابل مشاهده باشد.
ح) محتویات محموله جزو کالاهای غیر مجاز نبوده و با مقررات IATA و ICAO مطابقت دارد.
خ) در صورتی‌که محموله در داخل اروپا از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌شود که بر اساس مقررات موجود مسؤولیت پرداخت هزینه شرکت با گیرنده محموله است، شماره شناسایی VAT (مالیات بر ارزش افزوده) فرستنده و گیرنده محموله به صورت مکتوب به شرکت تحویل داده شود؛
د) در صورت درخواست مشتری مبنی بر دریافت هزینه حمل از گیرنده یا شخص ثالث مشتری موظف خواهد بود ظرف مدت 7 روز پس از دریافت صورت حساب از شرکت، نسبت به تأئیدیه وجه فاکتور و پرداخت هزینه‌های اجرائی اقدام نماید.
مشتری متعهد می‌گردد مصونیت شرکت را در برابر هرگونه تعهدات نابه‌جا یا هزینه‌ها، خسارات یا مخارج، از جمله هزینه‌های قانونی ناشی از عدم اعمال و تحقق هریک از تعهدات فوق تضمین نماید.


11- تعهدات شرکت
شرکت تعهدات خود را در قبال مفقود شدن یا ورود خسارت در ارسال محموله یا قسمتی از آن از طریق حمل هوایی بر اساس مندرجات بند 11 به شرح زیر محدود می‌نماید.
در صورتی‌که تمام یا قسمتی از محموله مشتری به طریق هوایی حمل شود و پرواز مربوطه دارای مقصد نهایی مشخص بوده، این محموله مشمول مقررات پیمان ورشو (و ملحقات آن بر اساس پیمان لاهه) یا مقررات پیمان مونترآل خواهد بود. حدود و ثغور تعهدات شرکت در قبال مفقود شدن، خسارت دیدن محموله بر اساس این پیمان‌ها تعیین گردیده و برابر است با پرداخت 17 واحد حق برداشت مخصوص (SDR) به ازاء هر کیلوگرم محموله (حدود 20 دلار آمریکا به ازاء هر کیلوگرم) به عنوان جبران خسارت.


12- استثنائات
12-1- شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال ضرر و زیان یا خسارت تبعی یا خاص مشتری (از جمله از دست دادن درآمد، سود، بازار، شهرت، فرصت یا حق شمول) یا سایر خسارات غیر مستقیم ناشی از مفقود شدن، آسیب دیدگی، تأخیر، ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله مشتری ندارد، حتی اگر از احتمال بروز چنین خسارات یا زیان‌هایی آگاهی داشته باشد.
12-2- شرکت هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال مفقود شدن، آسیب‌دیدگی، تأخیر، ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله ناشی از موارد زیر نخواهد داشت:
الف) شرایط خارج از کنترل شرکت
• بلایای طبیعی همچون زلزله، گردباد، توفان، سیل، آتش‌سوزی، واگیری بیماری‌ها، مه، برف یا یخ‌زدگی
• شرایط بحرانی همچون جنگ، تصادفات، شورش، اعتصاب، تحریم، حملات هوائی، مناقشات محلی یا اغتشاشات شهری.
• بروز اختلالات ملی یا محلی در شبکه‌های حمل و نقل زمینی و هوائی و خرابی وسائط نقلیه و تجهیزات.
• نواقص پنهان یا عیوب ذاتی محتویات محموله.
ب) اقدام یا ترک اقدام از سوی مشتری یا شخص ثالث
• اعلام عدم پایبندی مشتری به تعهداتش که به موجب این سند تعیین گردیده‌اند، به ویژه تعهدات مندرج در بند 10 توسط مشتری و بر اساس تصمیم شخصی یا به توصیه هر شخص ثالثی که نسبت به محتویات محموله دارای حقوق و منافع باشد.
• اقدام یا ترک تشریفات گمرکی، هوایی، فرودگاهی و دولتی.
ج) وجود هرگونه کالای غیر مجاز در محتویات محموله، حتی در صورت اشتباه شرکت در پذیرش آن.
12-3- این شرکت دارای شرایط و مقررات خاص خود بوده و از شرایط و مقررات سایر شرکت‌های پستی تبعیت نمی‌نماید. از این رو تعهدات سایر شرکت‌های پستی قابل تسری به این شرکت نخواهد بود.


13- کالاهای ارزشمند
توصیه این شرکت این است که کالاهای ارزشمند و گرانبها همچون سنگ‌های قیمتی، فلزات گرانبها، جواهرات، پول، اقلام قابل معامله، اثاثیه، مبلمان، شیشه و بلور، چینی‌آلات، آثار هنری، آثار عتیقه و همچنین اسناد و مدارک مهم از جمله گذرنامه، اسناد شرکت در مزایده و مناقصه، اوراق سهام، وکالت نامه و غیره نباید از طریق شبکه حمل و نقل این شرکت ارسال شوند، زیرا این شرکت برای ارسال محموله‌های خود از روش جمع‌آوری مکانیکی، تجهیزات تفکیک اتوماتیک و خودروهای عادی که انواع مرسوله‌ها در آن‌ها بارگیری می‌شوند استفاده می‌کند. حال آنکه در صورت درخواست مشتری در چنین مواردی می‌توان از خودروها یا هواپیماهای خاصی که منحصراً کالاهای ارزشمند را حمل می‌کنند استفاده نمود و برای تفکیک محموله‌ها باید از شیوه دستی استفاده شود. به هر حال در صورت قبول حمل چنین کالاهایی، این شرکت هیچ گونه تعهدی فراتر از تعهدات مندرج در بند 11 فوق را نسبت به مشتری نخواهد پذیرفت. توصیه شرکت به مشتری این است که پیش از جمع‌آوری محموله‌ها توسط شرکت، نسبت به قراردادن کالاهای ارزشمند و گرانبهای خود تحت پوشش بیمه اقدام نماید.


14- بیمه
به دلیل وجود مخاطرات فقدان یا آسیب محتویات محموله، ما توصیه می‌کنیم که پوشش بیمه ما را خریداری نمایید. نرخ آن بر اساس ارزش محتویات محموله و به وسیله کامل کردن محل مربوطه روی کادر رسید انجام خواهد شد.
بیمه ما همه خطرات فقدان یا آسیب را در طول زمان حمل که شامل حادثه وسیله نقلیه، آسیب‌دیدگی ناشی از حادثه، آتش‌سوزی و سرقت کلی پوشش داده و مسؤول جبران خسارت به کالاهای بیمه شده می‌باشد. این پوشش شامل خطرات پیامدی یا تأخیر در حمل و فورس ماژور نخواهد بود.


15- دعاوی طرح شده از سوی شخص ثالث
مشتری متعهد می‌گردد که به هیچ شخص ثالث ذینفع در محموله حق اقامه دعوی یا اقدام قانونی ناشی از موارد مرتبط با حمل محموله را علیه شرکت نداده و مصونیت شرکت را در این زمینه تضمین می‌نماید. حتی اگر از جانب شرکت سهل‌انگاری یا خطایی صورت گرفته باشد. در صورت اقامه چنین دعوی یا اقدامی از سوی شخص ثالث، مشتری مسئولیت جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده بر شرکت و نیز هزینه‌های متفرقه بر شرکت جهت گرفتن وکیل و اقامه دفاع را برعهده خواهد داشت.


16- شیوه اقامه دعوی
در صورت مفقودی، آسیب‌دیدگی محموله، مشتری می‌تواند به شیوه زیر و با رعایت مراحل تعیین شده دعوی خود را اقامه نماید و در غیر اینصورت شرکت حق خواهد داشت از پذیرش ادعای مشتری خودداری نماید:

الف) اعلام و گزارش کتبی مفقودی، آسیب دیدگی به شرکت حداکثر ظرف مدت 21 روز پس از تحویل محموله به شرکت و سپس ظرف مدت 21 روز پس از اعلام کتبی، ارسال کلیه اطلاعات به شرکت از جمله اسناد و مدارک مربوطه به محموله و بروز خسارت ناشی از فقدان، آسیب دیدگی به شرکت تا زمانی که هزینه حمل محموله را از مشتری دریافت نکرده باشد مسؤولیتی در قبال بررسی ادعای مشتری نداشته و مشتری نیز حق ندارد مبلغ مورد ادعای خود را از هزینه حمل کم نماید.
ب) از نظر شرکت محموله در سلامت کامل حمل و به گیرنده تحویل داده شده است، مگر آنکه گیرنده هنگام دریافت محموله و در برگ تحویل اعتراض کتبی خود را نسبت به آسیب‌دیدگی محموله اعلام کرده باشد. شرکت تنها در صورتی ادعا در خصوص آسیب‌دیدگی محموله را می‌پذیرد که قبل از دریافت محموله از فرستنده، اجازه بازدید محتویات محموله و بسته‌بندی آن به کارکنان شرکت داده شود.
ج) در صورتی که مشتری ظرف مدت یک سال از زمان تحویل محموله به شرکت یا از زمانی که به هر دلیل ارسال محموله با توقف مواجه شده، اقدام به شکایت قانونی به مراجع ذیصلاح ننماید، حق شکایت از وی برعلیه شرکت در زمینه دعاوی خسارات سلب می‌گردد.


17- نرخ خدمات و نحوه پرداخت
17-1- مشتری موافقت نمود تا نسبت به پرداخت کلیه هزینه‌های حمل محموله بین مبدأ و مقصد مشخص شده در بارنامه و هرگونه مالیات بر ارزش افزوده حمل، ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت صورت حساب (فاکتور) اقدام نماید. هزینه حمل بر اساس نرخهای مندرج در نرخنامه شرکت و متناسب با محموله موردنظر تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که کلیه عوارض واردات، مالیات بر ارزش افزوده کالاها و سایر هزینه‌های قابل وصول از محموله در شهر مقصد باید در هنگام تحویل، توسط گیرنده محموله به شرکت پرداخت شوند و در صورت امتناع گیرنده از پرداخت، مشتری پرداخت کل هزینه‌های یاد شده به شرکت را ظرف مدت حداکثر 7 روز از زمان اعلام شرکت به مشتری در خصوص عدم پرداخت گیرنده تقبل و تضمین می‌نماید.
17-2- مشتری می‌تواند نرخنامه شرکت را از کلیه دفاتر شرکت مطالبه نماید. نرخ حمل محموله‌ها بر مبنای وزن حقیقی محموله یا وزن حجمی محموله، هرکدام که بیشتر باشد سنجیده می‌شود.
17-3- نرخ‌های مندرج در نرخنامه موجود در شرایطی ثابت است که نیازی به انجام عملیات گمرکی پیچیده‌ای نبوده و به سادگی بتوان نسبت به تکمیل تشریفات ترخیص اقدام نمود؛ اما در صورت نیاز به انجام کارهای اضافی و اتلاف وقت زیاد جهت انجام تشریفات ترخیص گمرکی، شرکت حق خود را برای دریافت هزینه اضافی جهت انجام امور یاد شده محفوظ می‌دارد. از این رو ممکن است در بعضی از کشورها لازم باشد هزینه اضافه‌ای جهت انجام تشریفات گمرکی صورت گیرد.
شرکت ممکن است در بعضی کشورها نسبت به پیش پرداخت عوارض واردات یا مالیات‌ها و تعرفه‌های مربوطه به نیابت از سوی گیرنده محموله اقدام نماید و در چنین مواردی گیرنده باید نسبت به پرداخت این هزینه‌ها به شرکت اقدام نماید و در چنین مواردی گیرنده باید نسبت به پرداخت این هزینه‌ها به شرکت اقدام نماید و در صورت امتناع گیرنده از پرداخت، مشتری تعهد می‌نماید که کل هزینه‌های مربوطه را به شرکت بپردازد.
17-4- مشتری می‌تواند درخواست‌های خاصی را جهت نوع تهیه صورتحساب به شرکت ارائه دهد و یا با گیرنده محموله یا هر شخص ثابت دیگری توافق نماید که هزینه حمل و یا سایر عوارض، مالیات‌ها، هزینه ارزیابی، مخارج، هزینه‌های مازاد و جریمه‌ها توسط آن‌ها پرداخت شود. در صورت امتناع گیرنده محموله از پرداخت هزینه حمل یا سایر هزینه‌های فوق مشتری تعهد می‌نماید که ظرف مدت 7 روز از زمان اعلام شرکت به مشتری مبنی بر عدم پرداخت از سوی گیرنده نسبت به پرداخت کل هزینه‌های یاد شده اقدام نماید.
17-5- در صورتی که شرکت نتواند ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال محموله مشتری اقدام نماید و علت آن مشمول موارد مندرج دربند 12-2 نباشد، تنها هزینه خدمات ارائه شده واقعی از مشتری دریافت خواهد شد و نرخ خدمات مورد درخواست اولیه از سوی مشتری ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
17-6- در صورت عدم پرداخت هزینه حمل از سوی مشتری یا عدم وصول مطالبات شرکت از بابت حمل محموله‌ها در گذشته، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به تصرف و فروش محتویات محموله به نفع خود اقدام نماید.


18- موارد قانونی و حقوقی
18-1- در صورت اعلام ابطال یا عدم قابلیت اعمال هریک از موارد شرایط و مقررات، این مسأله بر سایر شرایط و مقررات این قرارداد تأثیری نداشته و سایر موارد همچنان به قوت خود باقی خواهند بود.
18-2- در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر بین شرکت و مشتری در خصوص این قرارداد در زمینه میزان مالکیت پول و اموال، این اختلاف باید بر اساس قوانین و از طریق دادگاه‌های صالحه کشور که دفتر نمایندگی یا شعبه شرکت TPG B.V. یا TPG EXPRESS و یا هر پیمانکار مستقل دیگر مسؤول حمل و نقل محموله‌ها در آن واقع شده است، حل و فصل گردد. سایر اختلاف نظرها و دعاوی ناشی از این قرارداد باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه کشور ایران حل و فصل گردد. تنها در صورتیکه محموله‌ها از مبدأ ایالات متحده آمریکا ارسال شده باشند، در آن شرایط و در صورت بروز اختلاف، باید بر مبنای قوانین ایالت نیویورک و رأی دادگاه ناحیه شرقی ایالت نیویورک عمل شود.